تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم مهر 1391 | 18:24 | نویسنده : باب اسفنجی
خوشگل ترین باب اپسنجی دنیا!!!

تاريخ : جمعه چهاردهم مهر 1391 | 12:18 | نویسنده : باب اسفنجی

اگه گفتید این کیه؟؟؟

 تاريخ : چهارشنبه دوازدهم مهر 1391 | 19:6 | نویسنده : باب اسفنجی

چشمان تو از روز اول هم دغل داشت

با اینکه شیرین بود و جامی از عسل داشت

دل داده بودم تاکه دلدارم بمانی

من ساده بودم عشق تو ضرب المثل داشت...!!تاريخ : یکشنبه نوزدهم شهریور 1391 | 15:54 | نویسنده : باب اسفنجی
 

 تاريخ : شنبه چهارم شهریور 1391 | 19:23 | نویسنده : باب اسفنجی

دیشب باران قرار با پنجره داشت

روبوسی آبدار باپنجره داشت

یکریز به گوش پنجره پچ پچ کرد

چک چک چک چک چکار با پنجره داشت؟؟تاريخ : چهارشنبه یکم شهریور 1391 | 20:55 | نویسنده : باب اسفنجی

سردم شده است و از درون میسوزم 

حالا شده کار هر شب و هر روزم 

تو شعر مرا بپوش سرما نخوری

من دکمه ی این قافیه را میدوزم

 تاريخ : چهارشنبه یکم شهریور 1391 | 20:39 | نویسنده : باب اسفنجی
قرارمان یک مانور کوچک بود.قرار بود تیرهای نگاهت مشقی باشد!اما ببین یک جای سالم بر قلبم نمانده است...تاريخ : چهارشنبه یکم شهریور 1391 | 14:6 | نویسنده : باب اسفنجی
اگر در شبی تابستانی صدای کف زدن ب گوشتان رسید صدای پایکوبی نیست! اگاه باشید که یکی از ابنای بشر دست خالی ب نبرد تن ب تن با پشه و انبوه دژخیمان خونخوار رفته است!!!

تاريخ : چهارشنبه یکم شهریور 1391 | 13:51 | نویسنده : باب اسفنجی
ضرب المثل لری:

اصلا چرا عاقل کند کار؟   ها؟؟؟!!!تاريخ : سه شنبه سی و یکم مرداد 1391 | 11:54 | نویسنده : باب اسفنجی
ای که پا گذاشتی رو عشق من

ای که درو بستی ب روی من

.

.

درو باز کن دستم مونده لای در....!!!!!